Testa!

En hurdan polis skulle jag bli?

Personer med många olika yrkesutbildningar arbetar som poliser. Skulle du vara en fältpolis som trivs med praktiska uppdrag eller en utredare som utreder brott?
Eller något helt annat?

Svara på frågorna så får du reda på vilken polis du skulle bli!

Testet visar först det alternativ som är lämpligast utifrån dina svar. Det är möjligt att du utifrån dina svar också får andra lämpliga alternativ.

kenttapoliisi
poliisikoiranohjaaja
liikennepoliisi
moottoripyorapoliisi
rikostutkija
talousrikostutkija
1/12

Vilket av alternativen nedan spelar du helst?

2/12

Tycker du mera om att handla genast eller analyserar du innan du gör ditt drag?

3/12

Trivs du utomhus?

4/12

Tycker du om tungt arbete eller sitter du hellre framför datorn?

5/12

Vilka är närmare ditt hjärta, motorfordon eller djur?

6/12

Arbetar du hellre från nio till fem eller har omväxlande dag-, kvälls- och nattskift?

7/12

Vilket av alternativen nedan beskriver dina tankar om din karriär bäst?

8/12

Vad tycker du att polisens arbete inbegriper?

9/12

Vilka av dessa serier, tv- eller filmkaraktärer tycker du att är intressantast?

10/12

Vilka av alternativen nedan beskriver bäst din attityd mot regler och bestämmelser?

11/12

Vad vill du eller ville du bli som stor, om man inte räknar med polisyrket?

12/12

Vilka ämnen tycker eller tyckte du om i skolan?

Du skulle bli